ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 168/18-10-2017
ΑΔΑ 7ΙΗΛΟΡ1Π-ΘΨΠ
ΑΔΑΜ 17REQ002104869
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear