Προμήθεια γραφικής ύλης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια γραφικής ύλης

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια γραφικής ύλης
Αριθμός Εντολής 86/12-03-2020
ΑΔΑ ΨΙΧΦΟΡ1Π-Μ6Φ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear