ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 28/20-02-2020
ΑΔΑ Ω9ΚΓΟΡ1Π-Ψ5Τ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear