ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 4513/2019
ΑΔΑ Ψ627ΟΡ1Π-ΔΛΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2019 - Ωρα 10:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear