Προμήθεια γραφικής ύλης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια γραφικής ύλης

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια γραφικής ύλης
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 42Λ/05-10-2018/2018
ΑΔΑ 6ΥΘΘΟΡ1Π-ΔΔΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear