Προμήθεια γραφικής ύλης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια γραφικής ύλης

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια γραφικής ύλης
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 37Λ/27-08-2018/2018
ΑΔΑ 65ΛΜΟΡ1Π-Ι16
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-09-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear