Προμήθεια γραφικής ύλης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια γραφικής ύλης

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια γραφικής ύλης
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 34Λ/19-07-2018/2018
ΑΔΑ 6ΞΤΒΟΡ1Π-ΣΗ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-09-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear