Προμήθεια γραφικής ύλης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια γραφικής ύλης

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή CPV ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
30192700-8 Στυλό μαύρο χρώμα τύπου BIC 50 15,00
Συραπτική μηχανή για σύρματα 2000/64 3 21,00
Συραπτική μηχανή βαρέως τύπου για σύρματα 23/15 3 66,00
Διακορευτής βαρέως τύπου τουλάχιστον 60 φύλλων 1 60,00
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 34Λ/19-07-/2018
ΑΔΑ 6ΞΤΒΟΡ1Π-ΣΗ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-08-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear