ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΙ 9995 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΙ 9995 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΝΗΣΙΑ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ : VW1ZZZ7HZ9H081398 VOLKSWAGEN TRANSPORTER T-5
Αριθμός Εντολής 19/17-03-2020
ΑΔΑ 6ΥΗΦΟΡ1Π-8ΞΗ
ΑΔΑΜ 20REQ006477155
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear