ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ
Αριθμός Εντολής Γ03/09-02-2021
ΑΔΑ ΨΙ99ΟΡ1Π-ΙΩΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-07-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear