ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ ΦΟΡΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ ΦΟΡΕΙΟΥ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΖΩΝΕΣ ΦΟΡΕΙΟΥ:
1. ΔΙΠΛΕΣ(SET) , 100 ΤΜΧ.
2. ΜΟΝΕΣ , 30 ΤΜΧ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ
Αριθμός Εντολής 102/08-08-2019
ΑΔΑ ΩΔ35ΟΡ1Π-Ε2Ο
ΑΔΑΜ 19REQ005414123
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear