ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΔΙΠΛΕΣ (SET) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΔΙΠΛΕΣ (SET)

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΖΩΝΕΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΔΙΠΛΕΣ (SET)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ
Αριθμός Εντολής 86/19-07-2018
ΑΔΑ Ω8ΡΛΟΡ1Π-Ε1Λ
ΑΔΑΜ 18REQ003448043
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-08-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear