ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΔΟΧΕΙΟ) ΕΙΚΟΣΙ (20)ΛΙΤΡΩΝ, 800 ΛΙΤΡΑ
Αριθμός Εντολής 85/23-05-2017
ΑΔΑ 66ΩΓΟΡ1Π-ΓΘΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear