ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΔΟΧΕΙΟ) ΕΙΚΟΣΙ (20) ΛΙΤΡΩΝ.
40 ΤΕΜΑΧΙΑ (800 ΛΙΤΡΑ)
Αριθμός Εντολής 83/18-07-2018
ΑΔΑ ΨΛ4ΨΟΡ1Π-Ω41
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear