ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ, 50 ΤΜΧ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ
Αριθμός Εντολής 90/24-07-2018
ΑΔΑ ΩΗ8ΛΟΡ1Π-Β28
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-08-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear