ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ALCATEL- LUCENT 8039 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ALCATEL- LUCENT 8039

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή - Τύπος συσκευής : ALCATEL- LUCENT 8039, Καινούργιες και αμεταχείριστες, να κατατεθεί δείγμα με την προσφορά.
Συμβατές με το Τ/Κ του ΕΚΑΒ ALCATEL 4400 OMNI PCX R 10.1.
- Εγγύηση 2 ετών από τον κατασκευαστή.
- Τεχνική υποστήριξη μετά και κατά την διάρκεια της εγγύησης για τουλάχιστον 5 έτη.
Αριθμός Εντολής 75/26-06-2018
ΑΔΑ 63ΝΣΟΡ1Π-ΤΞ0
ΑΔΑΜ 18REQ003318260
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear