ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ ONE TOUCH – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ ONE TOUCH

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ ONE TOUCH (ΤΟ ΚΟΥΤΙ (Bt) ΠΕΡΙΕΧΕΙ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ), 20 ΚΟΥΤΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.000 ΤΜΧ
Αριθμός Εντολής 75/09-05-2017
ΑΔΑ Ω5Θ1ΟΡ1Π-ΖΑΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear