ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ R134a – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ R134a

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ R134a
Αριθμός Εντολής 72/20-06-2018
ΑΔΑ 69ΝΠΟΡ1Π-ΜΗΡ
ΑΔΑΜ 18REQ003290054
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear