Προμήθεια για το παράρτημα ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ 1) Ανεμιστήρας μεταλλικός 2) Χρονοδιακόπτης μπρίζας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια για το παράρτημα ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ 1) Ανεμιστήρας μεταλλικός 2) Χρονοδιακόπτης μπρίζας

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια για το παράρτημα ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
1) Ανεμιστήρας μεταλλικός
2) Χρονοδιακόπτης μπρίζας
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 18 ΗΛ/31-05-2018/2018
ΑΔΑ Ω3ΞΩΟΡ1Π-Μ1Ε
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-06-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear