ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΑΛΜΙΚΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ, 100 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 118/07-07-2017
ΑΔΑ 7ΑΩΟΟΡ1Π-ΓΔΜ
ΑΔΑΜ 17REQ001656364
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear