ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ:
1. μπαταρίες αλκαλικές CR123A, 1.000 ΤΜΧ.
2. μπαταρίες αλκαλικές LR14C, 500 ΤΜΧ.
3. μπαταρίες αλκαλικές LR3 (ΑΑΑ), 2.500 ΤΜΧ.
4. μπαταρίες αλκαλικές CR 2032, 140 ΤΜΧ.

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ
Αριθμός Εντολής 89/23-07-2018
ΑΔΑ 6Κ7ΚΟΡ1Π-240
ΑΔΑΜ 18REQ003462354
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-08-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear