ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR6 ΑΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR6 ΑΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR6 ΑΑ, 2.600 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 81/17-07-2018
ΑΔΑ 7Μ0ΖΟΡ1Π-Μ3Λ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear