ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΩΣΤΣ ΤΗΣ ΕΤΙΚ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΩΣΤΣ ΤΗΣ ΕΤΙΚ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΩΣΤΣ ΤΗΣ ΕΤΙΚ:
1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ , 10 ΤΜΧ.
2. ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΒΑΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΝΟΥΜΕΡΑ: Νο XL ή
Νο 10 (μεγάλο μέγεθος), 40 ΖΕΥΓΗ
Αριθμός Εντολής 38/20-04-2018
ΑΔΑ ΩΚΧ3ΟΡ1Π-ΤΟΘ
ΑΔΑΜ 18REQ002971122
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear