ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚ/ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚ/ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚ/ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-09-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 196/2023
ΑΔΑ ΡΠΜΩΟΡ1Π-060
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-09-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear