ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ 3LT ΜΕ PIN INDEX, 10 ΤΜΧ
ΦΙΑΛΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3LT ΜΕ PIN INDEX E-SIZE CYLINDER Η D-SIZE CYLINDER, ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ PIN-INDEX ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ DRAEGER TI-500 GLOBETROTTER, ΑΔΕΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.
Αριθμός Εντολής 82/18-07-2018
ΑΔΑ 6ΨΔΓΟΡ1Π-9ΣΟ
ΑΔΑΜ 18REQ003440340
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear