ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 1Ν/09-02-2021
ΑΔΑ ΨΒ5ΥΟΡ1Π-Λ2Ξ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear