ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ SAVER ONE ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ LIFEPAK 1000 PHYSIO-CONTROL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ SAVER ONE ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ LIFEPAK 1000 PHYSIO-CONTROL

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ (AED) ΤΥΠΟΥ SAVER ONE, 17 TMX.

2. ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ (AED) ΤΥΠΟΥ LIFEPAK 1000 PHYSIOCONTROL, 5 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 125/31-07-2017
ΑΔΑ Ω6ΝΨΟΡ1Π-5Θ9
ΑΔΑΜ 17REQ001776514
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear