ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ HOSPITAL 500 ΤΜΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ HOSPITAL 500 ΤΜΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ HOSPITAL 500 ΤΜΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
Αριθμός Εντολής Ν42/28-07-2021
ΑΔΑ Ψ2Α2ΟΡ1Π-ΒΩΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear