ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΕΙΩΝ MERCEDES SPRINTER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΕΙΩΝ MERCEDES SPRINTER

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΙΤ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ SPENCER Κωδ. ST70694Β
ΚΙΤ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ SPENCER Κωδ. ST70694Β
MANICO TELESCOPICO Dx SILVER SEDIE (LEFT) Κωδ. ST30437
ΠΥΡΡΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΠΟΔΙΩΝ Κωδ. ST706771
ΦΑΡΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ SIRENA FOTC
Αριθμός Εντολής ΑΕ 99/19-04-2018
ΑΔΑ ΨΣ1ΕΟΡ1Π-ΜΩΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear