ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Αφορούν οχήματα:
1. Mercedes Sprinter 324 (2008) & 314 (2016).
2. Mercedes Sprinter 313 (2014).
3. MCC Smart ForTwo.
4. Chrysler Jeep
5. Ford Mondeo.
6.Ford Transit, Fiat Ducato (2005)
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθμός Εντολής 37/20-04-2018
ΑΔΑ ΩΟΖ0ΟΡ1Π-ΙΨΞ
ΑΔΑΜ 18REQ002955793
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear