ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΕ114/14-11-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΕ114/14-11-2019

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΕ114/14-11-2019
Αριθμός Εντολής 114/14-11-2019
ΑΔΑ ΩΕΖΕΟΡ1Π-107
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear