ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ECU), ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ECU), ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ECU), ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ.
Αριθμός Εντολής 181/01-11-2017
ΑΔΑ 7ΤΑ5ΟΡ1Π-Σ7Ι
ΑΔΑΜ 17REQ002177135
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear