Προμήθεια γέφυρας εμπρόσθιου συστήματος για το ΚΗΗ 1365 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια γέφυρας εμπρόσθιου συστήματος για το ΚΗΗ 1365 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ( ΓΕΦΥΡΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ - 1365 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 313 CDI SC 4 X 4
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-02-2019
Αριθμός Διακήρυξης 15/2019
ΑΔΑ 6ΜΟΞΟΡ1Π-90Ψ
ΑΔΑΜ 19PROC004749290
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-04-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear