ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β18/18-9-19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β18/18-9-19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50 τεμ. ΓΑΖΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ (10Χ10cm) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής B18/18-09-2019
ΑΔΑ Ψ77ΘΟΡ1Π-ΛΘΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear