ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 10 εκ. Χ 10 εκ. 100 ΤΕΜΑΧΙΑ
2. ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 20 εκ. Χ 20 εκ. 100 ΤΕΜΑΧΙΑ
3. ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 40 εκ. Χ 60 εκ. 40 ΤΕΜΑΧΙΑ
Αριθμός Εντολής 20/01-02-2021
ΑΔΑ 6ΧΘΡΟΡ1Π-ΗΕ7
ΑΔΑΜ 21PROC008162958
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear