ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 20 επί 20 εκ. 70τεμ.
2) ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 40 επί 60 εκ. 40τεμ.
3) ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 20 επί 45 εκ. 50τεμ.
Αριθμός Εντολής 61/30-08-2023
ΑΔΑ 62ΓΠΟΡ1Π-5ΘΤ
ΑΔΑΜ 23PROC013347585
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-09-2023 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear