ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4292/2017
ΑΔΑ ΨΟΓΟΟΡ1Π-ΝΦΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear