ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΒΙΝΥΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΒΙΝΥΛΙΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ:
XL 60.000 τμχ.
L 10.000 τμχ.
M 10.000 τμχ.
Αριθμός Εντολής 573/31-10-2017
ΑΔΑ 9Λ0ΦΟΡ1Π-ΠΔ1
ΑΔΑΜ 17PROC002272059
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear