ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΥΤΡΙΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΥΤΡΙΛΙΟΥ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΥΤΡΙΛΙΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2827/2017
ΑΔΑ 75ΖΔΟΡ1Π-8Ι3
ΑΔΑΜ 17PROC001575110
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear