ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ X-LARGE, MEDIUM, SMALL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ X-LARGE, MEDIUM, SMALL

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ X-LARGE, MEDIUM, SMALL
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2888/2017
ΑΔΑ 672ΦΟΡ1Π-Σ0Π
ΑΔΑΜ 17PROC001594458
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-07-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear