ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (ΜΕΓΕΘΟΥΣ XL ,L, M, ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (ΜΕΓΕΘΟΥΣ XL ,L, M, ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (ΜΕΓΕΘΟΥΣ XL ,L, M, ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2020
Αριθμός Διακήρυξης 1/2020
ΑΔΑ ΩΣΧΥΟΡ1Π-ΧΟ9
ΑΔΑΜ 20PROC006394775
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-03-2020 - Ωρα 14:00 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear