ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ XL ,L M, S (ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ XL ,L M, S (ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ XL ,L M, S (ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Αριθμός Εντολής 189/10-07-2020
ΑΔΑ ΩΔ68ΟΡ1Π-ΩΓ5
ΑΔΑΜ 20PROC007046925
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear