ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3Α/2017/2017
ΑΔΑ 6ΔΕΩΟΡ1Π-Φ3Τ
ΑΔΑΜ 17PROC002149186
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-12-2017 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear