Προμήθεια γαντιών νιτριλίου για το Παράρτημα Μυτιλήνης και τους Τομείς του – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια γαντιών νιτριλίου για το Παράρτημα Μυτιλήνης και τους Τομείς του

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια γαντιών νιτριλίου για το Παράρτημα Μυτιλήνης και τους Τομείς του
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 1/2019
ΑΔΑ 60Β3ΟΡ1Π-ΚΦ8
ΑΔΑΜ 19PROC004576537
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-03-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear