ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Ε. Β29/6-6-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Ε. Β29/6-6-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 52.500 τεμ. ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ για ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ.
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης Β29/2017
ΑΔΑ ΨΕ6ΨΟΡ1Π-ΣΘΜ
ΑΔΑΜ 17PROC001550360
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-07-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear