ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΧΕΠ (Α.Δ. Β11/26-8-19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΧΕΠ (Α.Δ. Β11/26-8-19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30.000 τεμ. ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΧΕΠ
Αριθμός Εντολής Β11/26-08-2019
ΑΔΑ 6ΙΥΒΟΡ1Π-ΓΛΡ
ΑΔΑΜ 19PROC005474671
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear