ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ XL ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β6/18-2-19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ XL ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β6/18-2-19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 60.000 τεμ. ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ XL ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Β6/18-02-2019
ΑΔΑ ΩΜΗΣΟΡ1Π-ΘΟ3
ΑΔΑΜ 19PROC004537036
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-03-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear