ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β20/19-9-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β20/19-9-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 55.500 τεμ. ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ μεγέθους XL ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής B20/19-09-2018
ΑΔΑ 9Δ0ΩΟΡ1Π-ΦΕΦ
ΑΔΑΜ 18PROC003713119
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear