ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΧΕΠ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ M 7.000 ΤΕΜΑΧΙΑ
2) ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ XL 50.000 ΤΕΜΑΧΙΑ
Αριθμός Εντολής 189/16-10-2019
ΑΔΑ 94Υ8ΟΡ1Π-ΠΩΟ
ΑΔΑΜ 19PROC005715454
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear