ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ XL 75.000τεμ.
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ L 40.000τεμ.
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Μ 20.000τεμ.
Αριθμός Εντολής 20/21-01-2019
ΑΔΑ Ψ8ΗΑΟΡ1Π-Θ6Ε
ΑΔΑΜ 19PROC004423645
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-02-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear